dijous, 25 d’agost del 2022

COL·LABORACIÓ DEL CERCLE A LA VISITA AL CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL

 L'Ajuntament de Tordera en el transcurs d'aquesta Festa Major ha organitzat per segona vegada la visita al campanar de l'església parroquial de Sant Esteve de Tordera i el Cercle ha volgut col·laborar portant a terme les explicacions al públic. Val a dir que ha estat tot un èxit pel nombre de visitants i per l'experiència tan grata que ens ha comportat. 

La nostra Entitat ha volgut obsequiar tothom amb un punt de llibre sobre aquest ric element patrimonial, en el qual s'expliquen les dades principals, alguners d'elles les reproduïm a continuació:

El campanar és de planta quadrada i està format per 3 cossos: l’inferior preromànic amb una finestra circular adovellada; el cos mitjà romànic que té una finestra geminada a cada costat separada per una columna i l’últim cos gòtic amb dos finestrals de grans dimensions a cada costat, des d’on es veuen les campanes. Resta encara una gàrgola en forma de bacó arraulit. La coberta és piramidal.

 El cos superior on hi ha les campanes és la part més important del campanar. En el seu interior hi ha 4 campanes: dues del s. XVII –la gran anomenada Isidre- i dues del s. XIX –la gran Nostra Senyora de Gràcia-.

Les campanes servien i serveixen per anunciar hores i esdeveniments diversos com missa, baptismes, enterraments i festivitats. Antigament el seu toc convocava a sometent  i anunciava perills, com ara un incendi.

Finalment cal remarcar que a Catalunya el 2017 els tocs de campana han estat declarats “Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional” per la seva significació social, cultural i històrica.

   

      dissabte, 20 d’agost del 2022

CONFERÈNCIA DE FESTA MAJOR 2022 ORGANITZADA PEL CERCLE D'HISTÒRIA DE TORDERA

 Aquest any ha estat a càrrec d'Antoni Ginot Julià, graduat en història el 2018 per la Universitat de Barcelona, Màster en Cultures Medievals també per la mateixa universitat al 2018-2020 i actualment doctorand des del 2020 a la Universitat de Girona i becari predoctoral al Grup de Recerca en Història de les Societats Rurals. 

La conferència, anomenada De Tordera a la platja i de la platja a Tordera: orígens, negocis i altres activitats dels pescadors selvatans a la Tordera baixmedieval i moderna (s. XIV-XVI) ha tingut lloc a l'Esplai amb gran afluència de públic. l'Historiador Antoni Ginot s'ha centrat amb la Tordera del s. XV formmant part de La Selva històrica i del Bisbat de Girona. Tordera pertanyia al Vescomtat de Cabrera i estava regentada per un batlle, que era el representant del vescomte. En el marc d'aquella època ha fet esment de vàries famílies de pescadors originaris de Tordera en alguns casos o bé relacionats amb la població mitjançant negocis i relacions humanes. Així doncs, ha parlat d'un tal Casellas del mas Csellas de Tordera que es féu pescador i s'establí a Blanes o bé un tal Antoni Andreu, patró pescador de Blanes que tenia diversos treballadors, fins i tot estrangers, el qual va comprar el mas Guimerà de Tordera i l'explotà per a treure'n rendiment.

L'Antoni Ginot ha conclòs que Tordera en aquella època tenia moltes possibilitats perquè era una vila perfectament connectada amb els pobles veïns i més llunyans en alguns casos, establint amb ells relacions de tota mena.